Sprung zum Inhalt, Menü


‘Marie de Blois’

Moosrose, Robert 1852, F.
120 cm und mehr, gut duftend.

‘Marie de Blois’ ‘Marie de Blois’ ‘Marie de Blois’

Juni 2018.

Blüht gelegentlich etwas nach. Filigran bemooste Kelchblätter.


www.rosen-kultur.de zum Seitenanfang