Sprung zum Inhalt, Menü


‘Comte d`Emprémesnil’

Nabonnand 1878, F. Gut duftend.

Juni 2022:

‘Comte d`Emprémesnil’ ‘Comte d`Emprémesnil’ ‘Comte d`Emprémesnil’

Gilt als Sämling von Rosa rugosa Thunb..

Duftet gut, Nachblüte und Frucht.


www.rosen-kultur.de zum Seitenanfang